1. mc

  mc, förkortning för motorcykel.
 2. MC

  MC är nationalitetsbeteckning för Monaco.
 3. mc

  mc [em`se långt e] subst. mc-n
  Svensk ordbok
 4. hiphop

  hiphop, ungdomsrörelse som inbegriper breaking, rapping (se rap), scratching (att diskjockeyn med handen tvingar skivtallriken fram och tillbaka, varvid ett skrapande ljud åstadkoms) och graffiti.
 5. Monaco

  Monaco, stat i Europa.

 6. röntgen

  röntgen, äldre enhet med beteckningen R för exposition (av joniserande strålning).
 7. Mærsk Mc-Kinney Møller

  Møller, Mærsk Mc-Kinney, 1913–2012, dansk skeppsredare och industriman, sedan 1940 delägare i rederifirman A.P. Møller, son till A.P. Møller.
 8. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 9. gängbrottslighet

  gängbrottslighet, gängkriminalitet, brott som begås inom ramen för ett gruppsammanhang som har viss varaktighet och där brottsligheten spelar en inte obetydlig roll för gruppens identitet.

 10. motorsport

  motorsport, sport som bedrivs med bil, motorcykel (mc), racerbåt eller flygplan.