1. meänkieli

  meänkieli är ett språk som talas i svenska Tornedalen och i Malmfälten.
 2. tornedalsfinska

  tornedalsfinska, den i svenska Tornedalen och Malmfälten talade finskan, se meänkieli.
 3. Tornedalen

  Tornedalen är Torne älvs dalgång i Norrbotten och Lappland.
 4. tornedalingar

  tornedalingar är den befolkning som talar finska och lever i Torne älvs breda dalgång i Lappland och Norrbotten.

 5. minoritetsspråk

  minoritetsspråk, språk som i ett flerspråkigt samhälle används av en språklig minoritet.
 6. sverigefinska

  sverigefinska är den form av språket finska som talas i Sverige.
 7. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 8. Övertorneå

  Övertorneå är centralort i Övertorneå kommun i Norrbotten och ligger på bergssluttningarna vid Torne älv.
 9. Bengt Pohjanen

  Pohjanen, Bengt, född 1944, författare och översättare.

 10. Utbildningsradion

  Utbildningsradion är ett företag som arbetar med utbildningsprogram i radio och TV.