1. Medan

  Medan, stad på norra Sumatra, Indonesien.

 2. medan

  me`dan konj. ORDLED: med-an
  Svensk ordbok
 3. Medan Lagrarna Gro

  Medan Lagrarna Gro, unglitterär tidskrift utgiven 1948–50 av en grupp Stockholmsgymnasister med Clas Engström som initiativtagare.
 4. medansvar

  me`dansvar subst. ~et ORDLED: med--an-svar-et
  Svensk ordbok
 5. medansvarig

  me`dansvarig adj. ~t ORDLED: med--an-svar-ig
  Svensk ordbok
 6. Punta Medanosa

  Punta Medanosa, udde i sydöstra Argentina; för belägenhet se landskarta Argentina.
 7. limequat

  limequat, Citrus × floridana, hybrid i familjen vinruteväxter.
 8. trä

  trä, ved från träd, använd som tekniskt material och med i huvudsak ursprunglig biologisk struktur.
 9. furu

  furu, trä från barrträdet tall (fur).
 10. emulsion

  emulsion, dispersion av en vätska i en annan.