1. medansvar

  me`dansvar subst. ~et ORDLED: med--an-svar-et
  Svensk ordbok
 2. medansvarig

  me`dansvarig adj. ~t ORDLED: med--an-svar-ig
  Svensk ordbok
 3. Medan

  Medan, stad på norra Sumatra, Indonesien.

 4. medan

  me`dan konj. ORDLED: med-an
  Svensk ordbok
 5. Medan Lagrarna Gro

  Medan Lagrarna Gro, unglitterär tidskrift utgiven 1948–50 av en grupp Stockholmsgymnasister med Clas Engström som initiativtagare.
 6. limequat

  limequat, Citrus × floridana, hybrid i familjen vinruteväxter.
 7. furu

  furu, trä från barrträdet tall (fur).
 8. trä

  trä, ved från träd, använd som tekniskt material och med i huvudsak ursprunglig biologisk struktur.
 9. emulsion

  emulsion, dispersion av en vätska i en annan.
 10. durra

  durra, kafferhirs, kafferkorn, morhirs, sorgum, Sorghum bicolor, (synonym Sorghum durra) art i växtfamiljen gräs.