1. medbestämmande

  me`dbestämmande subst. ~t ORDLED: med--be-stämm-and-et
  Svensk ordbok
 2. medbestämmandelagen

  medbestämmandelagen, MBL, lag om medbestämmande i arbetslivet, den centrala lagen inom svensk kollektiv arbetsrätt.
 3. medbestämmandeavtal

  medbestämmandeavtal, kollektivavtal enligt medbestämmandelagen, MBL, om medbestämmanderätt för arbetstagarna i frågor som avser ingående och upphörande av anställningsavtal, ledning och fördelning av arbetet och bedrivande i övrigt av verksamheten på arbetsplatsen.
 4. medbestämmandeförhandling

  medbestämmandeförhandling, samverkansförhandling, primär förhandling, en form av förhandling enligt medbestämmandelagen, MBL.
 5. medbestämmandelag

  me`dbestämmandelag subst. ~en ~ar ORDLED: med-be-stämm-ande--lag-en FÖRK.: MBL, mbl
  Svensk ordbok
 6. MBL

  MBL, förkortning för lagen om medbestämmande i arbetslivet, se medbestämmandelagen.
 7. absolut veto

  absolut veto, rätt att definitivt hindra ett beslut.
 8. Bertil Gardell

  Gardell, Bertil, 1927–87, arbetspsykolog, professor vid Stockholms universitet 1977–87.
 9. Gunnar Nilsson

  Nilsson, Gunnar, 1922–97, fackföreningsman, andre ordförande i Träindustriarbetareförbundet 1966–71, ordförande i LO 1973–83, socialdemokratisk riksdagsman 1976–85, ursprungligen glasslipare.
 10. kollektiv arbetsrätt

  kollektiv arbetsrätt, den del av arbetsrätten som innefattar regler om kollektivavtal, förhandlingar och föreningsrätt samt andra regler om arbetsmarknadens organisationer och deras inbördes förhållanden.