1. meddelarskydd

  meddelarskydd, det skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet, vilket tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ger den som vill meddela uppgifter avsedda att offentliggöras i massmedier.

 2. meddelarfrihet

  meddelarfrihet, rätt enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för envar att fritt meddela uppgifter till massmedieföretag för offentliggörande.
 3. meddela

  me`ddela verb ~de ~t ORDLED: med--del-ar SUBST.: meddelande; meddelelse (till 1)
  Svensk ordbok
 4. meddelare

  me`ddelare subst. ~n äv. meddelarn, plur. ~, best. plur. meddelarna ORDLED: med--del-ar-en
  Svensk ordbok
 5. meddelande

  me`ddelande subst. ~t ~n ORDLED: med--del-and-et
  Svensk ordbok
 6. meddelarskydd

  me`ddelarskydd subst. ~et ORDLED: med-del-ar--skydd-et
  Svensk ordbok
 7. meddelaktig

  me`ddelaktig adj. ~t ORDLED: med--del-akt-ig
  Svensk ordbok
 8. TikTok

  TikTok, mobilapplikation för att skapa och dela videoklipp, meddelanden och livesändningar. 

 9. Kamala Harris

  Harris, Kamala, född 1964, amerikansk jurist och politiker (demokrat), senator för Kalifornien sedan 2017. 

 10. kommunikation

  kommunikation, överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare se datakommunikation).