1. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 2. medel

  medel, ekonomiska resurser för viss verksamhet.
 3. medelhavsklimat

  medelhavsklimat, klimat som utmärks av att sommaren är oavbrutet torr och het, medan vädret på vintern är omväxlande och nederbördsrikt.
 4. centralstimulerande medel

  centralstimulerande medel, ämnen som genom att påverka centrala nervsystemet framkallar ökad psykisk och fysisk aktivitet, ofta också reducerad aptit.

 5. Medelhavet

  Medelhavet, Europeiska medelhavet, bihav till Atlanten mellan Europa och Afrika.
 6. medellivslängd

  medellivslängd, förväntad livslängd , den genomsnittliga livslängden för nyfödda, beräknad enligt livslängdstabell.

 7. Medelpad

  Medelpad, landskap i Norrland.

 8. medelklass

  medelklass, term som förekommit sedan 1700-talet men som alltid haft en något vag och skiftande innebörd.
 9. antihypertensiva medel

  antihypertensiva medel, läkemedel med blodtryckssänkande effekt.
 10. medelinkomstland

  medelinkomstland, land som har en bruttonationalinkomst (BNI) per capita mellan 1 026 och 12 375 US dollar (2020).