1. medelpunkt

  me`delpunkt subst. ~en ~er ORDLED: medel--punkt-en
  Svensk ordbok
 2. geocentrisk världsbild

  geocentrisk världsbild (av geo- och centrum) innebär att himlakropparna tänks röra sig kring jorden, som vilar orörlig i världsalltets medelpunkt.
 3. kartprojektioner

  kartprojektioner, metoder för överföring av lägen på jordytan (respektive himmelssfären) till en plan karta.
 4. heliocentrisk världsbild

  heliocentrisk världsbild innebär att jorden och övriga himlakroppar tänks röra sig kring solen, vilken uppfattas som universums orörliga medelpunkt.
 5. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 6. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
 7. Marie-Antoinette

  Marie-Antoinette var fransk drottning 1774–1792.

 8. brännpunkt

  brännpunkt, fokus, term inom optiken.
 9. centriol

  centriol, cylinderformig cellorganell hos djur och vissa svampar och alger, bestående av nio fibriller parallellt anordnade i en ring.

 10. ekvator

  ekvator, skärningslinjen mellan en himlakropps yta och det plan som går vinkelrätt mot rotationsaxeln och genom medelpunkten.