1. medfödd

  me`dfödd adj. medfött ORDLED: med--född
  Svensk ordbok
 2. medfödda idéer

  medfödda idéer, begrepp eller föreställningar som är medfödda (inbyggda i det mänskliga medvetandet) och därför oberoende av erfarenhet och inlärning.
 3. Jules A. Hoffmann

  Hoffmann, Jules Alphonse, född 1941, fransk biolog, Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2011.
 4. inborn error of metabolism

  inborn error of metabolism (engelska), medfödd ämnesomsättningsrubbning.
 5. kongenital

  kongenital, medicinsk fackterm: medfödd.
 6. kongenital höftluxation

  kongenital höftluxation, luxatio coxae congenita , medfödd urledvridning av höften, vanligen hos flickor.
 7. kluven gom

  kluven gom, palatoschisis , medfödd gomspalt, se läpp-, käk- och gomdefekter.
 8. immotile-cilia syndrome

  immotile-cilia syndrome, medfödd orörlighet hos kroppens flimmerhår, se primär ciliär dyskinesi.
 9. klubbfot

  klubbfot, pes equinovarus adductus, tidigare klumpfot, medfödd missbildning hos foten.
 10. läppspalt

  läppspalt, cheiloschisis , harmynthet, spalt i överläppen, en medfödd missbildning.