1. medgivande

  medgivande, inom processrätten förklaring som innebär att svaranden går med på det käranden yrkat.
 2. medgivande

  me`dgivande subst. ~t ~n ORDLED: med--giv-and-et
  Svensk ordbok
 3. skattereduktion

  skattereduktion, i skattelagstiftningen medgiven minskning av skatt.
 4. anstånd

  anstånd, medgivande att få uppskjuta något; uppskov med militärtjänstgöring: den värnpliktige kan om synnerliga skäl föreligger få uppskjuta sin militärtjänst.
 5. bestridande

  bestridande, vanligt benämning på när en part i rättegångsmål motsätter sig motpartens yrkande och begär att det ska ogillas.
 6. anstånd

  anstånd, medgivande att få uppskjuta något, bl.a. uppskov med inbetalning av skatt.
 7. luftfartsregistret

  luftfartsregistret, förteckning över i Sverige registrerade svenskägda luftfartyg.
 8. koncessiv

  koncessiv, grammatisk term för underordnande konjunktioner (subjunktioner) och bisatser som anger att satsinnehållet strider mot förväntan.
 9. kommunalt veto

  kommunalt veto, en kommuns rätt att genom avstyrkande vägra tillstånd till viss verksamhet.
 10. Hafizullah Amin

  Amin, Hafizullah, 1926–79, afghansk kommunistisk politiker.