1. media

  media, kanaler för förmedling av information och underhållning, se massmedier.
 2. media

  media, tunica media, anatomisk term för det mellersta skiktet i blodkärlsväggen.
 3. median

  median, i statistiken det värde för ett ordnat datamaterial som delar materialet i två lika stora delar, dvs. det ligger lika många värden över medianen som under den.
 4. media

  media, i pluralis mediae eller medior, äldre benämning på tonande klusiler, huvudsakligen b, d och g.
 5. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 6. medier

  medier, kanaler för förmedling av information och underhållning, se massmedier.
 7. Historiska Media

  Historiska Media, egentligen Historiska Media AB, Lund, bokförlag, etablerat 1991.
 8. mediaskleros

  mediaskleros, Mönckebergs skleros, förkalkning, ibland med benbildning, i artärernas mellersta väggskikt, vilket förekommer framför allt vid diabetes.
 9. mediadegeneration

  mediadegeneration, cystisk medianekros, artärsjukdom som drabbar stora kroppspulsåderns (aortas) mellersta väggskikt.
 10. in medias res

  in medias res, mitt i ämnet eller den beskrivna handlingen, rakt på sak.