1. in medias res

  in medias res, mitt i ämnet eller den beskrivna handlingen, rakt på sak.
 2. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 3. medier

  medier, kanaler för förmedling av information och underhållning, se massmedier.
 4. media

  media, kanaler för förmedling av information och underhållning, se massmedier.
 5. mediaskleros

  mediaskleros, Mönckebergs skleros, förkalkning, ibland med benbildning, i artärernas mellersta väggskikt, vilket förekommer framför allt vid diabetes.
 6. mediastinum

  mediastinum, bindvävsfyllt spaltrum mitt i brösthålan, innehållande bl.a. hjärtat, aorta, luftstrupen och matstrupen.
 7. massmedier

  massmedier, tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik.

 8. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 9. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.
 10. media

  media, tunica media, anatomisk term för det mellersta skiktet i blodkärlsväggen.