1. medicin

  medicin är ett ord för botemedel av olika slag, till exempel läkemedel.
 2. medicin

  medicin, benämning på hela läkekonsten och därtill hörande forskning.
 3. medicin

  medicin, ibland använd term för den medicinska specialiteten internmedicin.
 4. medicin

  medici´n subst. ~en ~er ORDLED: med-ic-in-en
  Svensk ordbok
 5. antroposofisk medicin

  antroposofisk medicin, se antroposofi.
 6. forensisk medicin

  forensisk medicin, detsamma som rättsmedicin.
 7. alternativ medicin

  alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, sjukdomsbehandlande och besläktade åtgärder som utförs utanför den etablerade hälso- och sjukvården.
 8. biologisk medicin

  biologisk medicin, uttryck som används av företrädare för alternativ medicin i försök att beskriva den alternativa medicinen som mer ”biologisk” än den vetenskapliga medicin som ligger till grund för den etablerade hälso- och sjukvården.
 9. integrativ medicin

  integrativ medicin, integrerad medicin, uttryck som givits varierande innebörd.
 10. kinesisk medicin

  kinesisk medicin är olika sätt att behandla sjukdomar med metoder som ursprungligen kommer från Kina.