1. medier

  medier, kanaler för förmedling av information och underhållning, se massmedier.
 2. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 3. mediering

  mediering, allmänt i betydelsen förmedling (tyska vermittlung); grundbegrepp i psykologen Lev Vygotskijs teori om barns utveckling.
 4. mediera

  mediera, förmedla; begrepp i pedagogisk psykologi, särskilt använt av Lev Vygotskij, se mediering.
 5. medier

  medier, sammanfattande benämning på det material som finns i folkbibliotek.
 6. media

  media, kanaler för förmedling av information och underhållning, se massmedier.
 7. Medierådet

  Medierådet, egentligen Rådet mot skadliga våldsskildringar, till 2004 Våldsskildringsrådet, statlig kommitté 1990–2010, inrättad som en följd av 1980-talets videovåldsdebatt och de utredningar denna utlöste (jämför videovåld).

 8. Myndigheten för tillgängliga medier

  Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, statlig myndighet, bildad 1980 som Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB); nuvarande namn sedan 2013.
 9. optiska medier

  optiska medier, i datasammanhang sammanfattande benämning på lagringsmedier vilka avläses med optiska metoder.
 10. massmedier

  massmedier, tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik.