1. mediera

  mediera, förmedla; begrepp i pedagogisk psykologi, särskilt använt av Lev Vygotskij, se mediering.
 2. litteracitet

  litteracitet, begrepp använt för verksamheter som är relaterade till läsande och skrivande.
 3. autofagi

  autofagi, cellulär process varvid cellens egna, utslitna beståndsdelar transporteras till lysosomerna för nedbrytning och återvinning.

 4. masskommunikation

  masskommunikation, medierad kommunikation, kommunikationsprocess där förmedlingen sker genom ett massmedium (se massmedier).
 5. RNA-interferens

  RNA-interferens, RNAi, RNA-medierad interferens, biologisk mekanism för hämning av genexpression (genuttryck) genom nedbrytning av mRNA (budbärar-RNA).
 6. kapsaicin

  kapsaicin, capsaicin, alkaloid som ger den heta chilismaken.
 7. mediepolitik

  mediepolitik, statliga åtgärder som rör mediers funktioner, villkor och ställning i samhället och syftar till att viss produktion ska främjas (t.ex. inhemsk film) eller motverkas (t.ex. videovåld).
 8. massmediekonsumtion

  massmediekonsumtion, samlingsnamn på hur publiken tar del av massmedier.

 9. mask

  mask, dels lösansikte, avsett att ge bäraren ett annat utseende än det egna, dels skydd för ansiktet (t.ex. fäktmask, gasmask); ordet används också om maskliknande föremål med andra uppgifter (narkosmask, slaktmask).
 10. Kirgizistan

  Kirgizistan, stat i Centralasien.