1. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 2. medsols

  medsols, rotationsriktning åt samma håll som solens rörelse över himlen, normalt avseende norra halvklotet.
 3. Medstuguån

  Medstuguån, å i västra Jämtland; för belägenhet se landskapskarta Jämtland.
 4. meder

  meder, forntida iransk folkgrupp, sannolikt invandrad i Iran tillsammans med perserna (jämför iranier) men först omtalad i assyriska källor från 800-talet f.Kr.
 5. Medea

  Medea (grekiska Mēdeia), i grekisk myt trollkunnig dotter till kung Aietes av Kolchis och sondotter till guden Helios.
 6. Petra Mede

  Mede, Petra, född 1970, komiker och programledare.
 7. medskyldig

  me`dskyldig adj. ~t ORDLED: med--skyld-ig
  Svensk ordbok
 8. medström

  me`dström subst. ~men ~mar ORDLED: med--strömm-en
  Svensk ordbok
 9. medspelare

  me`dspelare subst. ~n äv. medspelarn, plur. ~, best. plur. medspelarna ORDLED: med--spel-ar-en
  Svensk ordbok
 10. medsökande

  me`dsökande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: med--sök-and-en
  Svensk ordbok