1. mej

  mej se 1jag
  Svensk ordbok
 2. mejerska

  mejerska, benämning på kvinna i ledande ställning på mejeri, ansvarig för produktframställning.
 3. mejsel

  mejsel, kilformat verktyg, numera företrädesvis av stål, för sönderdelning eller bearbetning av trä, betong, sten eller metall.
 4. mejeriindustri

  mejeriindustri, industrigren inom livsmedelsindustrin, etablerad för att saluföra och förädla mjölk och andra mejeriprodukter.
 5. mejeriingenjör

  mejeriingenjör, högskoleutbildad ingenjör som fram till 1960-talet utbildades vid Alnarps mejeriinstitut.
 6. Mejan

  Mejan, populär benämning på Konsthögskolan i Stockholm; även namn på utställningsgalleri i Konstakademiens fastighet.
 7. mejerist

  mejerist, benämning på person utbildad vid mejeriskola och verksam i arbetsledande befattning på mejeri, numera ersatt av livsmedelstekniker med fortbildning i mejeriteknik.
 8. mejeriprodukter

  mejeriprodukter, samlingsnamn för dryckesmjölk, kulturmjölk, grädde, ost, smör, mejerimatfett och mjölkpulver.
 9. mejram

  mejram, Origanum majorana, art i familjen kransblommiga växter.
 10. mejeri

  mejeri [ma i-] domus ’husmästare’), lokal eller företag vari mjölk förädlas till mejeriprodukter.