1. mejeri

  mejeri [ma i-] domus ’husmästare’), lokal eller företag vari mjölk förädlas till mejeriprodukter.
 2. mejeri

  mejeri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: mej-eri-et
  Svensk ordbok
 3. mejeriindustri

  mejeriindustri, industrigren inom livsmedelsindustrin, etablerad för att saluföra och förädla mjölk och andra mejeriprodukter.
 4. mejerist

  mejerist, benämning på person utbildad vid mejeriskola och verksam i arbetsledande befattning på mejeri, numera ersatt av livsmedelstekniker med fortbildning i mejeriteknik.
 5. mejeriingenjör

  mejeriingenjör, högskoleutbildad ingenjör som fram till 1960-talet utbildades vid Alnarps mejeriinstitut.
 6. mejeriprodukter

  mejeriprodukter, samlingsnamn för dryckesmjölk, kulturmjölk, grädde, ost, smör, mejerimatfett och mjölkpulver.
 7. mejerist

  mejeris´t subst. ~en ~er ORDLED: mej-er-ist-en
  Svensk ordbok
 8. Svenska Mejeriernas Riksförening

  Svenska Mejeriernas Riksförening, SMR, tidigare namn på intresseorganisation för de svenska mjölkproducenterna och för svensk mejeriindustri, se Svensk Mjölk.
 9. Svenska kontrollanstalten för mejeriprodukter och ägg

  Svenska kontrollanstalten för mejeriprodukter och ägg, KMÄ, institution som fram till 1991 svarade för offentlig kvalitetskontroll av ost, smör och ägg.
 10. SMR

  SMR, tidigare använd förkortning för Svenska Mejeriernas Riksförening, se Svensk Mjölk.