1. Svenska Mejeriernas Riksförening

  Svenska Mejeriernas Riksförening, SMR, tidigare namn på intresseorganisation för de svenska mjölkproducenterna och för svensk mejeriindustri, se Svensk Mjölk.
 2. mejeri

  mejeri [ma i-] domus ’husmästare’), lokal eller företag vari mjölk förädlas till mejeriprodukter.
 3. mejeri

  mejeri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: mej-eri-et
  Svensk ordbok
 4. SMR

  SMR, tidigare använd förkortning för Svenska Mejeriernas Riksförening, se Svensk Mjölk.
 5. mejeriindustri

  mejeriindustri, industrigren inom livsmedelsindustrin, etablerad för att saluföra och förädla mjölk och andra mejeriprodukter.
 6. mejerist

  mejerist, benämning på person utbildad vid mejeriskola och verksam i arbetsledande befattning på mejeri, numera ersatt av livsmedelstekniker med fortbildning i mejeriteknik.
 7. agroindustriell sektor

  agroindustriell sektor, samhällssektor omfattande industriell hantering och beredning av jordbruks- och trädgårdsprodukter samt handel med sådana; t.ex. kvarn-, mejeri- och konserveringsindustri.
 8. skummjölk

  skummjölk, mjölk från vilken fettet har avskilts.
 9. mjölkbehandling

  mjölkbehandling, de enhetsprocesser varmed mjölken behandlas i mejerier, t.ex. pastörisering, separering, rening, homogenisering, standardisering och förpackning.
 10. Västerbottensost

  Västerbottensost ®, grynpipig hårdost.