1. mejeri

  mejeri [ma i-] domus ’husmästare’), lokal eller företag vari mjölk förädlas till mejeriprodukter.
 2. avluftning

  avluftning, avgasning, avlägsnande av luft och oönskade aromämnen från flytande livsmedel, särskilt mjölk.
 3. mjölkbord

  mjölkbord, mjölkpall , mjölkbrygga, anordning ute vid vägen för hämtning av mjölk i transportflaskor till mejeriet.
 4. Lund

  Lund, kommun i Skåne (Skåne län).

 5. karens

  karens, att avstå från något under en viss tid, karenstid.
 6. mjölk

  mjölk är en dryck som alla däggdjur, även människan, föder upp sina ungar på.
 7. Skåne

  Skåne, Sveriges sydligaste landskap.