1. mejeri

  mejeri [ma i-] domus ’husmästare’), lokal eller företag vari mjölk förädlas till mejeriprodukter.
 2. avluftning

  avluftning, avgasning, avlägsnande av luft och oönskade aromämnen från flytande livsmedel, särskilt mjölk.
 3. mjölkbord

  mjölkbord, mjölkpall , mjölkbrygga, anordning ute vid vägen för hämtning av mjölk i transportflaskor till mejeriet.
 4. karens

  karens, att avstå från något under en viss tid, karenstid.
 5. Lund

  Lund, kommun i Skåne (Skåne län).

 6. mjölk

  mjölk är en dryck som alla däggdjur, även människan, föder upp sina ungar på.
 7. Skåne

  Skåne, Sveriges sydligaste landskap.