1. Nedre Norrlands Producentförening

  Nedre Norrlands Producentförening, mejeriförening, se NNP.
 2. Norrmejerier

  Norrmejerier, egentligen Norrmejerier Ek. för., Umeå, livsmedelsföretag, bildat 1971 genom sammanslagning av Västerbottens Södra Mejeriförening, Skellefteortens och Lappmarkens mejeriföreningar.
 3. andelsförening

  andelsförening, sammanslutning för att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen vid t.ex. köp eller försäljning.
 4. Leonard Holmström

  Holmström, Leonard, 1840–1919, geolog och skolman, 1868–1908 föreståndare för folkhögskolan Hvilan, belägen mellan Lund och Malmö.
 5. Skånemejerier

  Skånemejerier, egentligen Skånemejerier Ek. för., Malmö, producentkooperativt företag, ägt av ca 900 mjölkproducenter i Skåne och södra Småland.
 6. AB Tetra Pak

  AB Tetra Pak, Lund, ett av världens ledande företag inom området förpackningssystem för flytande livsmedel.
 7. Arla Foods AB

  Arla Foods AB, Arla, Aarhus, kooperativ förening.

 8. mejeriindustri

  mejeriindustri, industrigren inom livsmedelsindustrin, etablerad för att saluföra och förädla mjölk och andra mejeriprodukter.