1. mejl

  mejl, se e-post.
 2. mejl

  mejl subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en
  Svensk ordbok
 3. mejla

  mej`la verb ~de ~t ORDLED: mejl-ar SUBST.: mejlande
  Svensk ordbok
 4. e-post

  e-post, e-brevmejl, datorpost eller elektronisk post, system för sändning av meddelanden mellan datoranvändare; begreppet avser även själva meddelandena.

 5. brandvägg

  brandvägg (engelska firewall), i datorsammanhang en säkerhetsmekanism som förhindrar oönskad tillgång till delar av internet.

 6. internet

  internet är ett internationellt nätverk som datorer kan utbyta information genom.

 7. dator

  dator är en maskin som hanterar och ändrar data, alltså information.

 8. elektronisk post

  elektronisk post, e-mail, mejl, system för sändning av meddelanden mellan datoranvändare, se e-post.
 9. e-mail

  e-mail, mejl, system för sändning av meddelanden mellan datoranvändare, se e-post.
 10. bredbandskommunikation

  bredbandskommunikation, i dagligt tal bredband, överföring av till exempel data, bild eller video över ett kommunikationsnät som medger möjligheter till höghastighetskommunikation.