1. mem

  mem, kulturell betydelsebärande enhet, spridd genom inlärning eller imitation.

 2. Mem

  Mem, herrgård i Tåby socken, Norrköpings kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 3. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 4. membranpotential

  membranpotential, membranspänning, elektrisk potentialskillnad (spänning) mellan ut- och insidan av cellmembraner.
 5. memoarer

  memoarer, litterär genre som består av skildringar av det förflutna, grundade på författarens egna hågkomster av privata upplevelser eller historiska händelser.
 6. memetik

  memetik, teorin om hur mem uppstår, sprids och är utsatta för urval.

 7. memento mori

  memento mori (latin), tänk på att du skall dö, en varning för övermod (i triumfens ögonblick).
 8. Memfis

  Memfis (grekiska Memphis), antik grekisk form av namnet på den fornegyptiska staden Men-nefer (namnet anspelar på farao Pepi I:s pyramidstad).

 9. membranfiltrering

  membranfiltrering, kemiteknisk metod att med hjälp av ett semipermeabelt (halvgenomträngligt) membran dela upp lösningar, suspensioner och gaser i olika beståndsdelar.
 10. MEM

  MEM, signatur för tecknaren och arkitekten Mats Erik Molander.