1. menstruation

  menstruation, den blödning som regelbundet kommer från livmoderslemhinnan (endometrium) hos en icke gravid kvinna under den fertila perioden av livet.

 2. menora

  menora, mēnōra, ljusstake.
 3. menstruationscykel

  menstruationscykel, tidsintervall mellan två menstruationsblödningar räknat från första dagen av en menstruation till första dagen av den nästkommande.
 4. mened

  mened är ett brott som innebär att man avsiktligt ljuger eller inte säger hela sanningen i domstolen.
 5. Mendels lagar

  Mendels lagar, de regler för nedärvningen som Mendel år 1865 formulerade från sina korsningsexperiment med ärter (se genetik) och som kom att bilda grunden för den tidiga ärftlighetsforskningen.
 6. mental karta

  mental karta, inom geografi benämning på den inre bild av den geografiska verkligheten som varje människa bär med sig och som används för att tolka omgivningens rumsliga innehåll och organisation.
 7. mennoniter

  mennoniter, medlemmar av en protestantisk, pacifistisk församlingsrörelse som utgår från 1500-talets anabaptism.

 8. mentalisering

  mentalisering, inom psykologin en generell förmåga att uppmärksamma och göra sig medveten om det psykiska och mentala livet, att i djup bemärkelse kunna förstå sitt eget och andras medvetande.
 9. meningsbyggnad

  meningsbyggnad, en menings uppbyggnad av en eller flera satser; även den del av syntaxen som reglerar detta.
 10. mensjeviker

  mensjeviker, medlemmar av en icke-leninistisk minoritetsgrupp inom den ryska socialdemokratin vid partisplittringen år 1903, men senare en större grupp än bolsjevik-”majoriteten”.