1. Menorah

  Menorah, judisk tidskrift, utgiven sedan 1971 av Förenade Israelinsamlingen i Stockholm.
 2. mennoniter

  mennoniter, medlemmar av en protestantisk, pacifistisk församlingsrörelse som utgår från 1500-talets anabaptism.
 3. menageri

  menageri, tidigare liktydigt med djurpark; numera en samling av företrädesvis odresserade djur som förs från ort till ort för att visas offentligt.
 4. Mendels lagar

  Mendels lagar, de regler för nedärvningen som Mendel år 1865 formulerade från sina korsningsexperiment med ärter (se genetik) och som kom att bilda grunden för den tidiga ärftlighetsforskningen.
 5. menstruation

  menstruation, den blödning som regelbundet kommer från livmoderslemhinnan (endometrium) hos en icke gravid kvinna under den fertila perioden av livet.

 6. menopaus

  menopaus, den sista menstruationen i en kvinnas liv.
 7. meno

  meno, musikterm, använd i sammansättningar som meno mosso ’mindre snabbt’ eller meno forte ’mindre starkt’.
 8. Mensa

  Mensa, internationell förening för personer med dokumenterat hög intelligens.
 9. meny

  meny, matsedel, numera vanligen på en restaurang.
 10. mene tekel

  mene tekel, Dan. 5:25–28; de av en osynlig hand skrivna ord som den babyloniske kungen Belshassar vid ett gästabud läste på väggen och som av Daniel tolkades som ett förebud om det babyloniska rikets fall (”Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det; du är vägd på en våg och befunnen för lätt; ditt rike har delats och givits åt meder och perser”).