1. menader

  menader, även backanter, bassarider, thyiader, i grekisk myt och religion följeslagerskor till Dionysos.
 2. bassarider

  bassarider (grekiska bassaridai), i antiken benämning på kvinnor från Thrakien eller Lydien som deltog i den orgiastiska Dionysoskulten (jämför menader).
 3. backanter

  backanter, kvinnliga deltagare i extatiska religiösa riter ägnade vinguden Bacchus/Dionysos (se även menader).
 4. Kallimachos

  Kallimachos , grekisk skulptör, huvudsakligen verksam i Athen vid slutet av 400-talet f.Kr.
 5. Dionysos

  Dionysos, Bacchos, latin Dionysus eller Bacchus, grekisk natur- och fruktbarhetsgud, särskilt förbunden med vin, rus och extas samt dramatiskt framträdande, son till Zeus och den jordiska kvinnan Semele.