1. Robert Menasse

  Menasse, Robert, född 1954, österrikisk författare, bror till Eva Menasse.
 2. Eva Menasse

  Menasse, Eva, född 1970, österrikisk författare, syster till Robert Menasse.

 3. menig

  menig, obefordrad soldat, ofta som motsats till befäl.
 4. Menes

  Menes, legendarisk förste kung av Egypten, i fornegyptiska källor tillskriven enandet av Övre och Nedre Egypten ca 3000 f.Kr.
 5. mens

  mens är ett annat ord för menstruation.
 6. mene tekel

  mene tekel, Dan. 5:25–28; de av en osynlig hand skrivna ord som den babyloniske kungen Belshassar vid ett gästabud läste på väggen och som av Daniel tolkades som ett förebud om det babyloniska rikets fall (”Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det; du är vägd på en våg och befunnen för lätt; ditt rike har delats och givits åt meder och perser”).
 7. mens sana in corpore sano

  mens sana in corpore sano (latin), en sund själ i en sund kropp (Juvenalis 10:e satir), motto för gymnastiken och idrotten.
 8. mens

  mens subst. ~en ORDLED: mens-en
  Svensk ordbok
 9. menad

  mena´d subst. ~en ~er ORDLED: men-ad-en
  Svensk ordbok
 10. menig

  me`nig adj. ~t ORDLED: men-ig
  Svensk ordbok