1. mene tekel

  mene tekel, Dan. 5:25–28; de av en osynlig hand skrivna ord som den babyloniske kungen Belshassar vid ett gästabud läste på väggen och som av Daniel tolkades som ett förebud om det babyloniska rikets fall (”Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det; du är vägd på en våg och befunnen för lätt; ditt rike har delats och givits åt meder och perser”).
 2. Menes

  Menes, legendarisk förste kung av Egypten, i fornegyptiska källor tillskriven enandet av Övre och Nedre Egypten ca 3000 f.Kr.
 3. mene tekel

  mene te´kel subst., plur. ~, neutr.
  Svensk ordbok
 4. Menelaos

  Menelaos (grekiska Menelaos, latin Menelaus), i ”Iliaden” och ”Odysséen” kung av Sparta, son till kung Atreus av Mykene och yngre bror till Agamemnon.
 5. Menelaos

  Menelaos (grekiska Menelaos), grekisk matematiker och astronom verksam omkring 100 e.Kr.
 6. mened

  mened, brott som begås av den som uppsåtligen lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen under lagstadgad ed.
 7. Menenius

  Menenius ( Agrippa Menenius Lanatus, ofta felaktigt benämnd Menenius Agrippa), död 493 f.Kr., romersk statsman.
 8. Menelik II

  Menelik II, etiopisk kejsare, se Mi­ni­lik II.
 9. Menedemos

  Menedemos (grekiska Menedēmos), ca 345–ca 270 f.Kr., grekisk filosof från Eretria.
 10. Meneng Point

  Meneng Point, udde i Nauru; för belägenhet se landskarta Nauru.