1. mening

  mening, begrepp med många inbördes besläktade användningar som varit föremål för filosofisk reflexion.
 2. mening

  mening, grammatisk term för den största konstruktion som kan byggas med syntaktiska regler.
 3. mening

  me`ning subst. ~en ~ar ORDLED: men-ing-en
  Svensk ordbok
 4. skiljaktig mening

  skiljaktig mening, ståndpunkt som avviker från majoritetens vid ett avgörande i ett kollegium av ledamöter, exempelvis domstol eller myndighet som tillämpar den kollegiala beslutsformen.
 5. emotiv mening

  emotiv mening, ett uttrycks förmåga att uttrycka en inställning eller känsla hos den talande eller att framkalla en sådan hos åhöraren – i motsats till kognitiv (eller teoretisk) mening, som har betydelse för sanningen hos den utsaga i vilken uttrycket ingår.
 6. meningsteori

  meningsteori, en gren av språkfilosofin vars ämne är meningen hos språkliga uttryck.
 7. meningoencefalit

  meningoencefalit, inflammatoriskt tillstånd som drabbar såväl hjärnhinnorna (meningerna) som hjärnan.
 8. meningsbyggnad

  meningsbyggnad, en menings uppbyggnad av en eller flera satser; även den del av syntaxen som reglerar detta.
 9. meningism

  meningism, reflektorisk muskelsammandragning i nacken (nackstyvhet) till följd av retning av de mjuka hjärnhinnorna.
 10. meningit

  meningit, detsamma som hjärnhinneinflammation.