1. meningslös

  me`ningslös adj. ~t ORDLED: men-ings--lös
  Svensk ordbok
 2. Nils Forsberg

  Forsberg, Nils, 1842–1934, konstnär.
 3. kontrolltvång

  kontrolltvång, tvång att göra upprepade och meningslösa kontroller.
 4. knappologi

  knappologi, meningslös och pedantisk systematik.
 5. gallimatias

  gallimatias, osammanhängande eller meningslöst tal.
 6. goddag yxskaft

  goddag yxskaft, talesätt som avser ett meningslöst svar på en fråga.
 7. Myten om Sisyfos

  Myten om Sisyfos, Le Mythe de Sisyphe, filosofiskt verk av den franske författaren Albert Camus, utgivet 1942.

 8. Carl Malmström

  Malmström, Carl, 1891–1971, skogsforskare, professor och chef för avdelningen för botanik och marklära vid Statens skogsforskningsinstitut 1940–57.
 9. Balaklava

  Balaklava, f.d. hamnstad i Ukraina, sedan 1957 inkorporerad med Sevastopol.
 10. absurd

  absurd, orimlig, meningslös, förnuftsvidrig, löjlig.