1. mens

  mens är ett annat ord för menstruation.
 2. mens

  mens subst. ~en ORDLED: mens-en
  Svensk ordbok
 3. mens sana in corpore sano

  mens sana in corpore sano (latin), en sund själ i en sund kropp (Juvenalis 10:e satir), motto för gymnastiken och idrotten.
 4. menstruation

  menstruation, eller mens, är en blödning från underlivet som kvinnor får ungefär var fjärde vecka.
 5. Mensa

  Mensa, internationell förening för personer med dokumenterat hög intelligens.
 6. menstruationscykel

  menstruationscykel, tidsintervall mellan två menstruationsblödningar räknat från första dagen av en menstruation till första dagen av den nästkommande.
 7. mensur

  mensur, äldre benämning på kärl av olika form för uppmätning av vätskevolymer.
 8. mensjeviker

  mensjeviker, medlemmar av en icke-leninistisk minoritetsgrupp inom den ryska socialdemokratin vid partisplittringen år 1903, men senare en större grupp än bolsjevik-”majoriteten”.
 9. mensalhemman

  mensalhemman, hemman som under medeltiden jämte prästgården anslogs till sockenprästens underhåll.
 10. mensur

  mensur, måttförhållande hos musikinstrument.