1. menstruation

  menstruation, den blödning som regelbundet kommer från livmoderslemhinnan (endometrium) hos en icke gravid kvinna under den fertila perioden av livet.

 2. mens

  mens är ett annat ord för menstruation.
 3. menstruationscykel

  menstruationscykel, tidsintervall mellan två menstruationsblödningar räknat från första dagen av en menstruation till första dagen av den nästkommande.
 4. Mensa

  Mensa, internationell förening för personer med dokumenterat hög intelligens.
 5. mens sana in corpore sano

  mens sana in corpore sano (latin), en sund själ i en sund kropp (Juvenalis 10:e satir), motto för gymnastiken och idrotten.
 6. mens

  mens subst. ~en ORDLED: mens-en
  Svensk ordbok
 7. mensur

  mensur, äldre benämning på kärl av olika form för uppmätning av vätskevolymer.
 8. mensjeviker

  mensjeviker, medlemmar av en icke-leninistisk minoritetsgrupp inom den ryska socialdemokratin vid partisplittringen år 1903, men senare en större grupp än bolsjevik-”majoriteten”.
 9. mensur

  mensur, måttförhållande hos musikinstrument.
 10. mensur

  mensur, taktart i mensuralnotskrift.