1. mental karta

  mental karta, inom geografi benämning på den inre bild av den geografiska verkligheten som varje människa bär med sig och som används för att tolka omgivningens rumsliga innehåll och organisation.
 2. mentalitetshistoria

  mentalitetshistoria, genre inom historieskrivningen som synliggör de mer eller mindre oartikulerade tankemönstren hos grupper av människor.
 3. Mentor

  Mentor (grekiska Mentōr), i ”Odysséen” ungdomsvän till Odysseus.
 4. mentalisering

  mentalisering, inom psykologin en generell förmåga att uppmärksamma och göra sig medveten om det psykiska och mentala livet, att i djup bemärkelse kunna förstå sitt eget och andras medvetande.
 5. mental

  mental, psykisk, själslig.
 6. mentor

  mentor, uppfostrare, lärare; i nyare språkbruk särskilt den äldre, erfarne chef som på företagsledningens uppdrag vägleder en eller flera yngre medarbetare i deras personliga och professionella utveckling.
 7. mentalsjukhus

  mentalsjukhus, separat sjukhus för psykiatrisk vård.
 8. mentalism

  mentalism, filosofisk term för uppfattningen att allt verkligt är av i grunden mental, andlig eller tankemässig natur (jämför idealism).
 9. mental retardation

  mental retardation, den vanligaste internationella benämningen på psykisk utvecklingsstörning eller begåvningshandikapp, dvs. en hämmad begåvningsutveckling som iakttagits sedan barnaåren och som föranleder hjälpbehov i det dagliga livet.
 10. mental träning

  mental träning, träning med hjälp av psykologiska metoder.