1. Mentor

  Mentor (grekiska Mentōr), i ”Odysséen” ungdomsvän till Odysseus.
 2. mentor

  mentor, uppfostrare, lärare; i nyare språkbruk särskilt den äldre, erfarne chef som på företagsledningens uppdrag vägleder en eller flera yngre medarbetare i deras personliga och professionella utveckling.
 3. mentol

  mentol, monocyklisk terpenalkohol som ingår i pepparmyntsolja.
 4. Mentana

  Mentana, stad ca 20 km nordöst om Rom.
 5. mentalitetshistoria

  mentalitetshistoria, genre inom historieskrivningen som synliggör de mer eller mindre oartikulerade tankemönstren hos grupper av människor.
 6. mentalhygien

  mentalhygien, åtgärder som syftar till att bibehålla eller stärka psykisk hälsa med särskild tonvikt på att förebygga allvarligare störningar eller insjuknande, t.ex. genom att undvika stress, lära sig bemästra kriser och konflikter och utveckla goda medmänskliga relationer.
 7. Mentuhotep

  Mentuhotep (även Montuhetep), namn på egyptiska faraoner av 11:e dynastin (ca 2130–1991 f.Kr.).
 8. mentalstimulering

  mentalstimulering, verklighetsorientering, metod att förbättra psykiska funktioner hos dementa.
 9. mental

  mental, psykisk, själslig.
 10. Mentawaiöarna

  Mentawaiöarna, ögrupp i västra Indonesien; för belägenhet se landskarta Indonesien.