1. mental träning

  mental träning, träning med hjälp av psykologiska metoder.
 2. mentalt lexikon

  mentalt lexikon, term i nyare lingvistik för språkbrukarens i hjärnan lagrade ordförråd (lexikon) i dess samspel med språkbrukarens mentalt tillgängliga grammatiska regler.
 3. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 4. koncentrationsläger

  koncentrationsläger, interneringsläger för civilpersoner, ofta politiska fångar.

 5. begrepp

  begrepp, det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på.
 6. monism

  monism, inom filosofin doktrinen att allt som existerar ytterst är av ett och samma slag.
 7. lexikon

  lexikon, ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 8. attityd

  attityd, kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt.
 9. Stellan Skarsgård

  Skarsgård, Stellan, född 13 juni 1951, skådespelare.

 10. Abraham Lincoln

  Lincoln, Abraham, född 12 februari 1809, död 15 april 1865, amerikansk politiker, USA:s president 1861–65.