1. merkantilism

  merkantilism, från 1300- till 1700-talet handelskapitalism, ekonomisk-politisk åskådning som ser utrikeshandel och inhemsk förädlingsindustri som de viktigaste sektorerna för ett lands ekonomiska utveckling, och som tilldelar staten uppgiften att på olika sätt särskilt gynna dessa sektorer.
 2. Merkurius

  Merkurius är den innersta av planeterna i solsystemet, alltså den som har sin bana närmast solen.
 3. mervärde

  mervärde, centralt begrepp i marxistisk teori den vinst som kapitalägaren anses erhålla genom exploatering av arbetskraften.
 4. meristem

  meristem, tillväxtzon i växter.
 5. meritokrati

  meritokrati, samhällsordning i vilken individer rangordnas och sociala belöningar (inkomst, status) fördelas efter förmåga och förtjänster, oftast värderade efter utbildningsmässiga meriter.
 6. Mercators projektion

  Mercators projektion, kartprojektion introducerad 1569 av Gerardus Mercator.
 7. mervärdesskatt

  mervärdesskatt, mervärdeskatt, moms, indirekt skatt på konsumtion av varor och tjänster vilken tas ut i varje led i produktions- och distributionskedjan.
 8. meridian

  meridian, storcirkel genom polerna på jorden (eller annan himlakropp).
 9. Mercedes-Benz

  Mercedes-Benz ®, person- och lastbilar samt bussar tillverkade av Mercedes-Benz AG, tidigare Daimler-Benz AG, Stuttgart, Tyskland.
 10. mervärdesmat

  mervärdesmat, funktionella livsmedel, engelska functional foods, livsmedel som modifierats för att ge specifika, positiva hälsoeffekter.