1. merkantilism

  merkantilism, från 1300- till 1700-talet handelskapitalism, ekonomisk-politisk åskådning som ser utrikeshandel och inhemsk förädlingsindustri som de viktigaste sektorerna för ett lands ekonomiska utveckling, och som tilldelar staten uppgiften att på olika sätt särskilt gynna dessa sektorer.
 2. Merkurius

  Merkurius, symbol ☿, en av de jordlika planeterna och den innersta i solsystemet, känd sedan urminnes tider men svår att observera från svensk horisont.
 3. mervärde

  mervärde, centralt begrepp i marxistisk teori den vinst som kapitalägaren anses erhålla genom exploatering av arbetskraften.
 4. mervärdesskatt

  mervärdesskatt, mervärdeskatt, moms, indirekt skatt på konsumtion av varor och tjänster vilken tas ut i varje led i produktions- och distributionskedjan.
 5. mers

  mers, MERS, Middle East Respiratory Syndrome, respiratorisk sjukdom från Mellanöstern, luftvägssjukdom orsakad av ett virus i gruppen coronavirus; viruset identifierades första gången hos människa i Saudiarabien 2012.
 6. meritokrati

  meritokrati, samhällsordning i vilken individer rangordnas och sociala belöningar (inkomst, status) fördelas efter förmåga och förtjänster, oftast värderade efter utbildningsmässiga meriter.
 7. Mercators projektion

  Mercators projektion, kartprojektion introducerad 1569 av Gerardus Mercator.
 8. meristem

  meristem, tillväxtzon i växter.
 9. Merkurius

  Merkurius, romersk gud, se Mercurius.
 10. meridian

  meridian är en tänkt cirkel som går genom Nordpolen och Sydpolen på jorden eller någon annan himlakropp.