1. Mesopotamien

  Mesopotamien, traditionell benämning på landet mellan floderna Eufrat och Tigris, delvis även områdena öster och väster därom.

 2. Messias

  Messias, inom judendomen en kommande härskare som ska medföra en lyckotid för Israels folk.
 3. mesofyll

  mesofyll, den gröna parenkymvävnaden mellan de två epidermisskikten i ett växtblad.
 4. mes

  mes, fågeln, se mesar.
 5. mes

  mes, bärställning av trä (numera ofta lättmetall) i form av en båge eller ring eller ram av spjälor, buren som en ryggsäck men även anbringad på ömse sidor om ett dragdjur vid klövjning.
 6. mesofil

  mesofil sägs en organism vara vars optimumtemperatur ligger inom intervallet 20–45 °C.
 7. meso-

  meso-, förled med betydelsen ’mitt-’, ’medel-’.
 8. Mesoamerikas indianer

  Mesoamerikas indianer, sammanfattande benämning på indianfolk i Mesoamerika.
 9. mesozoikum

  mesozoikum är en geologisk era som började för 251 miljoner år sedan och varade tills dinosaurierna dog ut för 66 miljoner år sedan.
 10. mesotrof

  mesotrof, måttligt näringsrik (om t.ex. sjö) eller måttligt näringskrävande (om t.ex. växt).