1. mesa

  mesa, platåberg med plant krön och branta sidor, vanligen bestående av horisontellt liggande sedimentära bergarter.
 2. mesar

  mesar, Paridae, familj tättingar med ca 50 arter i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika.
 3. mesa

  mesa, slam som bildas vid regenerering (kausticering) av lut vid sulfatprocessen vid tillverkning av pappersmassa.
 4. Mesa

  Mesa, kung i Moab vid mitten av 800-talet f.Kr.
 5. Mesa Verde

  Mesa Verde, arkeologiskt fyndområde i sydvästra Colorado, USA, inkluderande bl.a. lämningar av grophus, öppna byar (pueblos) och klippbyar tillhörande anasazikulturen från ca 1000 e.Kr.
 6. Carlos Mesa

  Mesa, Carlos, född 1953, boliviansk journalist och politiker, president 2003–05.

 7. Meša Selimović

  Selimović, Meša, 1910–82, först bosnisk, därefter serbisk författare (född i Bosnien, död i Belgrad).
 8. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 9. mesangium

  mesangium, bindvävsstruktur i centrum av kärlnystanen (glomeruli) i njuren; jämför njure.
 10. mesan

  mesan, mesansegel, gaffelsegel på den aktersta masten, mesanmasten, på segelfartyg med tre eller flera master, ävensom på den aktre masten på sådana tvåmastade fartyg där denna är kortare än den främre, såsom på galeaser, yawler och ketcher.