1. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 2. mesa

  mesa, platåberg med plant krön och branta sidor, vanligen bestående av horisontellt liggande sedimentära bergarter.
 3. mesar

  mesar, Paridae, familj tättingar med ca 50 arter i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika.
 4. talgoxe

  talgoxe, Parus major, art i fågelfamiljen mesar.
 5. Émile Zola

  Zola, Émile, född 2 april 1840, död 28 september 1902, fransk författare.

 6. mes

  mes, bärställning av trä (numera ofta lättmetall) i form av en båge eller ring eller ram av spjälor, buren som en ryggsäck men även anbringad på ömse sidor om ett dragdjur vid klövjning.
 7. mes

  mes, fågeln, se mesar.
 8. mesig

  mesig är en person som är rädd, ynklig och alltför försiktig.
 9. mesa

  mesa, slam som bildas vid regenerering (kausticering) av lut vid sulfatprocessen vid tillverkning av pappersmassa.
 10. Mesa

  Mesa, kung i Moab vid mitten av 800-talet f.Kr.