1. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 2. talgoxe

  talgoxe, Parus major, art i fågelfamiljen mesar.
 3. mesa

  mesa, platåberg med plant krön och branta sidor, vanligen bestående av horisontellt liggande sedimentära bergarter.
 4. mesar

  mesar, Paridae, familj tättingar med ca 50 arter i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika.
 5. Émile Zola

  Zola, Émile, född 2 april 1840, död 28 september 1902, fransk författare.

 6. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 7. mes

  mes, bärställning av trä (numera ofta lättmetall) i form av en båge eller ring eller ram av spjälor, buren som en ryggsäck men även anbringad på ömse sidor om ett dragdjur vid klövjning.
 8. Mexico City

  Mexico City Ciudad de México, México D.F., huvudstad i Mexico.

 9. Moses

  Moses, mansnamn, av hebreiska Mōsje, troligen ursprungligen från egyptiska mes ’son’, i hebreiska omtolkat till ett ord med betydelsen ’rädda’.
 10. blåmes

  blåmes, Parus caeruleus, art i fågelfamiljen mesar.