1. mesar

  mesar, Paridae, familj tättingar med ca 50 arter i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika.
 2. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 3. mesa

  mesa, platåberg med plant krön och branta sidor, vanligen bestående av horisontellt liggande sedimentära bergarter.
 4. Émile Zola

  Zola, Émile, född 2 april 1840, död 28 september 1902, fransk författare.

 5. talgoxe

  talgoxe, Parus major, art i fågelfamiljen mesar.
 6. Moses

  Moses, mansnamn, av hebreiska Mōsje, troligen ursprungligen från egyptiska mes ’son’, i hebreiska omtolkat till ett ord med betydelsen ’rädda’.
 7. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 8. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.
 9. Mesa

  Mesa, kung i Moab vid mitten av 800-talet f.Kr.
 10. Mexico City

  Mexico City Ciudad de México, México D.F., huvudstad i Mexico.