1. mesenterium

  mesenterium, anatomisk term för tarmkäx.
 2. mesencefalon

  mesencefalon, anatomisk benämning på mitthjärnan.
 3. mesenkym

  mesenkym, primitiv vävnad som under fosterutvecklingen bildas från mesodermet och som hos ryggradsdjur så småningom ger upphov till dels kroppens stödjevävnader, det vill säga bindväv, brosk och ben jämte muskler, dels några organsystem, bland annat blodkärlssystemet, urinorganen och könsorganen.
 4. mesenterialkärlsocklusion

  mesenterialkärlsocklusion, stopp i de blodkärl som försörjer tarmkanalen.
 5. mes

  mes, bärställning av trä (numera ofta lättmetall) i form av en båge eller ring eller ram av spjälor, buren som en ryggsäck men även anbringad på ömse sidor om ett dragdjur vid klövjning.
 6. mes

  mes, fågeln, se mesar.
 7. mesig

  mesig är en person som är rädd, ynklig och alltför försiktig.
 8. mesa

  mesa, slam som bildas vid regenerering (kausticering) av lut vid sulfatprocessen vid tillverkning av pappersmassa.
 9. mesa

  mesa, platåberg med plant krön och branta sidor, vanligen bestående av horisontellt liggande sedimentära bergarter.
 10. Mesa

  Mesa, kung i Moab vid mitten av 800-talet f.Kr.