1. mesig

  mesig är en person som är rädd, ynklig och alltför försiktig.
 2. mesig

  me`sig adj. ~t ORDLED: mes-ig
  Svensk ordbok
 3. mes

  mes, bärställning av trä (numera ofta lättmetall) i form av en båge eller ring eller ram av spjälor, buren som en ryggsäck men även anbringad på ömse sidor om ett dragdjur vid klövjning.
 4. mes

  mes, fågeln, se mesar.
 5. mesa

  mesa, slam som bildas vid regenerering (kausticering) av lut vid sulfatprocessen vid tillverkning av pappersmassa.
 6. mesa

  mesa, platåberg med plant krön och branta sidor, vanligen bestående av horisontellt liggande sedimentära bergarter.
 7. Mesa

  Mesa, kung i Moab vid mitten av 800-talet f.Kr.
 8. mesar

  mesar, Paridae, familj tättingar med ca 50 arter i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika.
 9. Mesa Verde

  Mesa Verde, arkeologiskt fyndområde i sydvästra Colorado, USA, inkluderande bl.a. lämningar av grophus, öppna byar (pueblos) och klippbyar tillhörande anasazikulturen från ca 1000 e.Kr.
 10. Carlos Mesa

  Mesa, Carlos, född 1953, boliviansk journalist och politiker, president 2003–05.