1. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 2. Giuseppe Verdi

  Verdi, Giuseppe, född 10 oktober 1813, död 27 januari 1901, italiensk tonsättare.
 3. Guillaume de Machaut

  Machaut ( Machault), Guillaume de, född ca 1300, död 1377, fransk tonsättare och diktare, kanik bl.a. vid katedralen i Reims.
 4. mässa

  mässa, traditionell benämning i västerlandet på huvudgudstjänsten, bestående av ordförkunnelse och nattvardsfirande.
 5. Gioacchino Rossini

  Rossini, Gioacchino ( Gioachino), född 29 februari 1792, död 13 november 1868, italiensk tonsättare.
 6. rätoromanska

  rätoromanska, romanskt språk (utan enhetligt standardspråk) som talas i kantonen Graubünden i östra Schweiz.
 7. Giovanni Messe

  Messe, Giovanni, 1883–1968, italiensk militär, fältmarskalk 1943.
 8. messa di voce

  messa di voce, italiensk barock ornamentteknik: att sjunga eller spela en uthållen ton och från mycket svagt gradvis svälla tonen till mycket starkt och sedan återgå till mycket svagt.
 9. mäss

  mäss, matrum eller sällskapsrum för en viss kategori av personal, t.ex. brukstjänstemän eller besättningen på ett handelsfartyg men särskilt för olika kategorier av officerare och annat militärt befäl.
 10. kanonbön

  kanonbön, eukaristisk bön från 300-talets andra hälft (med vissa senare tillägg), fram till 1969 den enda i romersk liturgi vid firandet av nattvarden.