1. mest

  1mest adv., superl.
  Svensk ordbok
 2. mest

  2mest adj., superl.
  Svensk ordbok
 3. mest-gynnad-nations-klausul

  mest-gynnad-nations-klausul, MGN-klausul, klausul i mellanstatligt avtal som i sin renodlade form innebär att närhelst en av de avtalsslutande parterna i nytt avtal medger en tredje stat mer gynnsam behandling än vad det första avtalet föreskriver får motparten i detta första avtal tillgodoräkna sig de nya mer gynnsamma reglerna.
 4. mesto

  mesto, musikalisk föredragsbeteckning: sorgmodigt.
 5. mestis

  mestis, ursprungligen avkomling i blandäktenskap i Amerika där ena föräldern var spanjor (eller portugis) och den andra indian.
 6. mestis

  mesti´s subst. ~en ~er ORDLED: mest-is-en
  Svensk ordbok
 7. mestgynnadnation

  mestgynnadnation [-natʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: mest-gynn-ad--nat-ion-en
  Svensk ordbok
 8. mestadels

  mes`tadels adv. ORDLED: mesta--dels
  Svensk ordbok
 9. Erik Mesterton

  Mesterton, Erik, 1903–2004, biblioteksman, litteraturkritiker och översättare.
 10. Novo Mesto

  Novo Mesto, stad i sydöstra Slovenien; för belägenhet se landskarta Slovenien.