1. mete

  mete, stationärt fiske med lina och krok, vid vilket fiskaren aktivt övervakar redskapen.
 2. mete

  me`te subst. ~t ~n ORDLED: met-et
  Svensk ordbok
 3. meter

  meter, längdenhet, se längdmått.
 4. meter

  meter, i metriken detsamma som versmått.
 5. -meter

  -meter, efterled använd för att beteckna ’-mätare’, i t.ex. hydrometer och termometer.
 6. meteor

  meteor är ett snabbt lysande streck på natthimlen som uppstår när en liten sten eller ett gruskorn faller in i jordatmosfären.
 7. metersystemet

  metersystemet, system av måttenheter, som i sin grundform tillkom under franska revolutionen i slutet av 1700-talet och som sedermera har utvecklats till det internationella enhetssystemet, SI.

 8. metencefalon

  metencefalon, bakhjärnan, en av de fem hjärnblåsor vilka tillsammans bildar hjärnanlaget under fosterutvecklingen.
 9. metempsykos

  metempsykos (senlat. metempsychosis ’själens förflyttning från en kropp till en annan’, av likabetydande grekiska metempsychōsis, av meta-, grekiska en ’in (i)’ och psychē ’själ’), detsamma som reinkarnation.
 10. meteoroid

  meteoroid är en sten eller stoft som rör sig i en bana kring solen.