1. MI

  MI, förkortning för den statliga myndigheten Medlingsinstitutet.
 2. MI

  MI, officiell postal förkortning för Michigan (USA).
 3. Mi

  Mi, beteckning för helikoptrar som utvecklats av den ryska konstruktionsbyrån Mil.
 4. mi

  mi (lat., första stavelsen i ordet mira i den s.k. solmisationshymnen), musikterm, sedan 1000-talet använd som namn på den tredje tonen i respektive
 5. Mi-

  Mi-, beteckning för måttenhetsprefixet mebi-, innebärande faktorn 2 20 ≈ 1,049 · 10 6.
 6. MI-five

  MI-five, den brittiska säkerhetstjänsten, se MI-5 (alfabetiserat som MI).
 7. MI-six

  MI-six, den brittiska underrättelsetjänsten, se MI-6.
 8. MI-5

  MI-5, officiellt Security Service, den brittiska säkerhetstjänsten.
 9. Zeng Mi

  Zeng Mi, född 1935, kinesisk tuschmålare, kalligraf och konstteoretiker, professor vid konstakademin i Hangzhou.
 10. mi-parti

  mi-parti, benämning på ett medeltida mode att dela dräkten på längden med olika färg på höger och vänster halva.