1. MI

  MI, förkortning för den statliga myndigheten Medlingsinstitutet.
 2. MI

  MI, officiell postal förkortning för Michigan (USA).
 3. Mi

  Mi, beteckning för helikoptrar som utvecklats av den ryska konstruktionsbyrån Mil.
 4. mi

  mi (lat., första stavelsen i ordet mira i den s.k. solmisationshymnen), musikterm, sedan 1000-talet använd som namn på den tredje tonen i respektive
 5. MI-5

  MI-5, officiellt Security Service, den brittiska säkerhetstjänsten.
 6. MI-6

  MI-6, officiellt Secret Intelligence Service, SIS, den brittiska underrättelsetjänsten, en civil organisation med uppgift att samla in upplysningar från utlandet av betydelse för Storbritanniens säkerhet.
 7. Mi-

  Mi-, beteckning för måttenhetsprefixet mebi-, innebärande faktorn 2 20 ≈ 1,049 · 10 6.
 8. MI-five

  MI-five, den brittiska säkerhetstjänsten, se MI-5 (alfabetiserat som MI).
 9. MI-six

  MI-six, den brittiska underrättelsetjänsten, se MI-6.
 10. Zeng Mi

  Zeng Mi, född 1935, kinesisk tuschmålare, kalligraf och konstteoretiker, professor vid konstakademin i Hangzhou.