1. micell

  micell, aggregat av ett ytaktivt ämne i vatten eller annan polär vätska, t.ex. glycerol.
 2. micell

  micell, förband av makromolekylära substanser.
 3. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.
 4. amfifil

  amfifil sägs en molekyl vara om den innehåller både polära (vattenlösliga) och opolära (vattenolösliga) delar.
 5. kasein

  kasein, ostämne, det dominerande proteinet i mjölk.
 6. kolloid

  kolloid, ämne som är mycket finfördelat (dispergerat) i ett annat medium.
 7. emulsionspolymerisation

  emulsionspolymerisation, emulsionspolymerisering, industriell metod som används för att framställa olika typer av polymerer, såsom gummi, plast, färg och lim från monomerer.
 8. cholsyra

  cholsyra, 3α, 7α,  12α- trihydroxi-5β- cholansyra, C 24H 40O 5, syra som förekommer konjugerad med endera glycin eller taurin i gallan hos de flesta däggdjur.
 9. fettresorption

  fettresorption, fettabsorption , upptaget av näringsfett från mag–tarmkanalen.
 10. matspjälkning

  matspjälkning, matsmältning , digestion, sönderdelning av näring till beståndsdelar som tas upp av organismen för att utnyttjas i ämnesomsättningen.