1. midsommarstång

  midsommarstång, detsamma som majstång.
 2. midsommarstång

  midsommarstång [mi`d- el. mis`-] subst. ~en midsommarstänger ORDLED: mid-sommar--stång-en
  Svensk ordbok
 3. midsommar

  midsommar, helg som i Sverige numera omfattar midsommarafton, midsommardag och följande söndag.

 4. Brevens bruk

  Brevens bruk är en liten ort i Örebro kommun i Närke.
 5. majstång

  majstång, midsommarstång, en lövad och kransprydd stång eller ett smyckat och nyutslaget träd, som reses i samband med vårens eller sommarens ankomst (jämför majgren).
 6. Närke

  Närke, landskap i Svealand.

 7. staga

  sta`ga verb ~de ~t ORDLED: stag-ar SUBST.: stagande, stagning
  Svensk ordbok
 8. vira

  1vi`ra verb ~de ~t ORDLED: vir-ar SUBST.: virande, virning
  Svensk ordbok
 9. girland

  girland el. girlang [jirlaŋ´ äv. girlaŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: girl-and-en, girl-ang-en
  Svensk ordbok
 10. prästkrage

  präs`tkrage subst. ~n prästkragar ORDLED: präst--krag-en
  Svensk ordbok