1. MIG

  MIG, förkortning för Migrationsöverdomstolen.
 2. MiG

  MiG, Russian Aircraft Corporation, Moskva, statsägd rysk konstruktionsbyrå och flygplansindustri, grundad 1939 av Artjem Mikojan och med Michail Gurevitj som chefskonstruktör.
 3. mig

  mig se 1jag
  Svensk ordbok
 4. MIG-svetsning

  MIG-svetsning, typ av bågsvetsning, vanligen med argon som skyddsgas.
 5. migmatit

  migmatit, metamorf bergart som består av en granitisk komponent (granit, aplit eller pegmatit) och en metamorf, i intim blandning med varandra i en tillräckligt grov skala för att karaktären av blandbergart skall vara tydlig.
 6. Mignon

  Mignon , kvinnlig gestalt med androgyna drag i Goethes ”Wilhelm Meisters Lehrjahre” (1795).
 7. mignons

  mignons, benämning på de unga homosexuella män som var den franske kungen Henrik III:s gunstlingar.
 8. migrationsdomstol

  migrationsdomstol, förvaltningsdomstol med uppgift att pröva Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden som har överklagats.
 9. Migrationsöverdomstolen

  Migrationsöverdomstolen, MiÖD, Stockholm, förvaltningsdomstol som är högsta instans för överprövning av utlännings- och medborgarskapsärenden, bildad 2006.
 10. migrering

  migrering, blödning, vandring (vanligen oönskad) av ett tillsatsämne i ett polymermaterial (plast, elast etc.) till ytan på materialet eller till angränsande material.