1. miljöfaktorer

  miljöfaktorer, de förhållanden i en miljö som påverkar de organismer som lever där.
 2. miljögifter

  miljögifter, benämning på särskilt skadliga kemiska ämnen i den yttre miljön.
 3. miljöförstöring

  miljöförstöring, förändringar som åstadkommits genom människans aktiviteter, i regel som bieffekter av något slags målmedvetet handlande, och vilka direkt eller indirekt också drabbar människan.
 4. miljö

  miljö är omgivningen, alltså allt det som finns runt omkring oss.
 5. Milgramexperiment

  Milgramexperiment, socialpsykologiska experiment kring lydnad och underkastelse.
 6. mil

  mil, längdenhet som i skilda länder och situationer har olika innebörd.
 7. miljonprogrammet

  miljonprogrammet, sammanfattande benämning på den bostads- och bostadsbyggnadspolitik som bedrevs i Sverige under perioden 1964–75.
 8. nautisk mil

  nautisk mil, sjömil, distansminut, längdenhet om 1 852 m som används i sjö- och luftfart.
 9. Miljöpartiet de gröna

  Miljöpartiet de gröna, Miljöpartiet, MP, politiskt parti representerat i riksdagen sedan 1988 (ej 1991–94), nuvarande namn sedan 1985.

 10. milis

  milis, militär organisation som bygger på mobilisering av civila medborgare med, som regel, kort militär utbildning.