1. militär

  militär är en person som hör till ett lands krigsmakt.
 2. militär

  2militä´r subst. ~en ~er ORDLED: mil-it-är-en
  Svensk ordbok
 3. militär

  1militä´r adj. ~t ORDLED: mil-it-är
  Svensk ordbok
 4. militär idrott

  militär idrott, idrott som anknyter till militär utbildning.
 5. militär tjänstehund

  militär tjänstehund, arméhund , hund utbildad till olika militära ändamål, t.ex. bevakning samt min- och bombsökning.
 6. militär tjänstegrad

  militär tjänstegrad, steg på en rangordningsskala som utvisar tjänsteställning.
 7. militär femkamp

  militär femkamp, idrott som tillkom 1946 på franskt initiativ.
 8. militär straffrätt

  militär straffrätt, strafflagstiftning för försvaret.
 9. militär sjukvård

  militär sjukvård, militärmedicin, den medicinska verksamhet som de speciella militära förhållandena nödvändiggör i fred och i krig.

 10. Ny Militär Tidskrift

  Ny Militär Tidskrift, debattidskrift som började utges 1927 på initiativ av yngre officerare (Helge Jung, Carl August Ehrensvärd m.fl.) som efter 1925 års försvarsbeslut ville verka för att upprätthålla försvarsviljan och förnya försvaret.